Green Hort Projekts - Ziema 2022

Green Hort Projekts - Ziema 2022

ERAF līdzfinansēta projekta “Eiropas zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā” (GreenHort, Nr.1.1.1.1/20/A/169) ietvaros sākts iekārtot vairākus eksperimentālus izmēģinājumus.

 

Ziemas sniegs vēl sedz pētniecības laukus, bet projekta komandai  darba pietiek. Tiekoties zoom sapulcēs tiek pārrunāti iepriekšējā gada rezultāti  kas ir izdevies, jāuzlabo un kas būtu jādara savādāk. Tiek  analizēti  pirmie dati  no Soil Scout sistēmas , kura tika uzstādīta novemra mēnesī.   Kā arī plānojam pieredzes apmaiņas braucienus pie kolēģiem Latvijā un Lietuvā, kopīgi veidojot seminārus.

 

Atpakaļ uz blogu