Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā

2019. gadā turpinājās demonstrējums pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, kurš tika realizēts divās saimniecībās Lielvārdes novada Kaibalas pagastā – ZS „Strautmaņi” un IK Lienas Mucenieces saimniecībā. Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas.

Projekta ietvaros IK Lienas Mucenieces saimniecībā audzēti ķirbji trīs variantos: 1) lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčā (1.attēls), kas veidota ar lauzējveltni (LV); 2) lauksaimniecības pakalpojumaugi iediskoti pirms ķirbju stādīšanas kā zaļmēslojums un 3) tradicionālā augsnes apstrādes variantā bez lauksaimniecības pakalpojumauga.

 

D:\Documents\LIGA\Projekti_2019\DEMO\ASC\Bildes\ķirbji_ASC.jpg

1.attēls. Ķirbji aug pakalpojumaugu mulčas variantā

 

Izvērtējot līdz šim sasniegtos rezultātus, konstatēts, ka ziemas vīķi aizlaušanai neder, jo tie spēcīgi ataug (1.attēls). Turklāt, izvērtējot augu attīstību un ražu mulčas variantā redzama negatīva rudzu un rudzu / vīķu mulčas ietekme, kas liecina par iespējamo rudzu alelopātiskā efekta negatīvo ietekmi uz ķirbju augšanu un attīstību, kā arī, iespējams, par lielu C:N attiecību augsnē, kas kavē pakalpojumauga masas sadalīšanos, un tērē augsnē esošos N resursus. Pēc šī gada rezultātiem redzams, ka jāturpina meklēt citi lauksaimniecības pakalpojumaugi, kas būtu piemēroti ķirbjaugu audzēšanā veidojot mulču ar lauzējveltni.

ZS “Strautmaņi” pakalpojumaugu mulčā tika audzētas krūmu pupiņas un kāpostaugi. Šajā laukā nebija novērota rudzu alelopātiskā ietekme – augi mulčas variantā auga un attīstījās līdzīgi kā kontrolē. Tas vedina uz pieņēmumu, ka rudzu alelopātiskās īpašības vairāk izteiktas tieši ķirbjaugiem. Veģetācijas perioda beigās šajā saimniecībā mulčas variantā bija vērojama lielāka nezāļainība, nekā kontrolē. Nezāļu apkarošanu tomēr ir nepieciešams veikt – tikai ar mulču vien nevar nozīmīgi ierobežot nezāļu augšanu un attīstību, bet tehniski mulčas variantā rindstarpas apstrādāt nav iespējams. Mulčas variantos ir nopietni jādomā par nezāļu ierobežošanas iespējām. Tāpat ir jārisina arī jautājums par sastrādātas augsnes sleju izveidi mulčas variantā pirms dārzeņu sējas vai stādīšanas, lai kvalitatīvi varētu iestādīt dārzeņus un to attīstības sākumā veikt kopšanas darbus (ravēšanu un mēslošanu).

Šoruden ir iesēti divi pakalpojumaugu varianti - rudzi un kvieši, bez ziemas vīķiem to ataugšanas dēļ. Rudzi un kvieši izvēlēti tādēļ, lai varētu izvērtēt rudzu allelopātisko ietekmi. Demonstrējums turpināsies vēl trīs sezonas.

 

Dārzkopības institūta vadošā pētniece L.Lepse

 

Посоветуй друзьям