LM Product & GreenHort projekts

Ar 2021. gada janvāri SIA “LM Product” ir iesaistījies projektā “Eiropas zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā” (GreenHort). Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Dārzkopības institūts. Projektā piedalās vēl nodibinājums “Baltic Studies Centre” un ZS “Atvases”. 

Projekta mērķis: zinātnisko iestāžu un lauksaimnieku sadarbībā realizēt praktisku starpdisciplināru pētījumu, kurā tiks noskaidroti Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) nodrošināšanas tehnoloģisko risinājumu agronomiskie un sociālie aspekti dārzkopībā un sekmēta to ieviešanas efektivitāte audzēšanas tehnoloģiju transformācijai un pilnveidošanai atbilstoši ražotāju iespējām un vajadzībām virzībā uz videi draudzīgas saimniekošanas pieejas īstenošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 500 827.05 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 412 130.58 EUR, valsts budžeta finansējums 51 134.43 EUR, publiskās attiecināmās izmaksas 463 265.01 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 37 562.04 EUR.

Iesaki draugiem